• nejsem dost dobrá/ý
 • nikdy toho nedosáhnu, není to dostupné
 • sociální úzkost
 • nezapadám
 • jsem jiná/ý
 • nevím, jak dál
 • zármutek
 • nedostatek sebevědomí
 • sebejistota
 • sebedůvěra
 • pochybnosti o sobě
 • sebekritika
 • perfekcionismus
 • potlačené emoce
 • přesvědčení
 • vztek
 • vzpomínky z dětství
 • nezpracované/potlačené zkušenosti z minulosti